top of page

MILJÖ

I vår strävan att låta vår verksamhet belasta miljön i minsta möjliga mån engagerar vi samtlig personal i miljöarbetet.

 

Vi arbetar med att minimera energiförbrukningen i alla delar av versamheten. Inköp sker via miljöcertifierade leverantörer och vi väljer miljöanpassade produkter i första hand.

 

Vid inköp av nya maskiner vägs de miljöpåverkande faktorerna in, vi använder den modernaste tekniken för kemtvätt med lägsta möjliga energiförbrukning och där INGA utsläpp av kemikalier sker.

bottom of page