MILJÖ

I vår strävan att låta vår verksamhet belasta miljön i minsta möjliga mån engagerar vi samtlig personal i miljöarbetet.

 

Vi arbetar med att minimera energiförbrukningen i alla delar av versamheten. Inköp sker via miljöcertifierade leverantörer och vi väljer miljöanpassade produkter i första hand.

 

Vid inköp av nya maskiner vägs de miljöpåverkande faktorerna in, vi använder den modernaste tekniken för kemtvätt med lägsta möjliga energiförbrukning och där INGA utsläpp av kemikalier sker.